மலேசிய தேசம் பத்திரிகை & ஆன்லைன் பத்திரிகையின் தலைமை ஆசிரியர் குணாளன் மணியம் ஒரு ஏமாற்றுகாரர்… அதனால் என் பொறுப்பை ராஜினாமா செய்கிறேன்…

- Dr.எல்.சீனிவாசன், இந்திய தலைமை பொறுப்பாளர் &

இணையதள பொறுப்பாளர், தேசம் ஊடகம். ( செந்தில் குமரன் )

மலேசிய தேசம் பத்திரிகை & ஆன்லைன் பத்திரிகையின் தலைமை ஆசிரியர் குணாளன் மணியம் ஒரு ஏமாற்றுகாரர்… அதனால் என் பொறுப்பை ராஜினாமா செய்கிறேன்…

- Dr.எல்.சீனிவாசன், இந்திய தலைமை பொறுப்பாளர் &

இணையதள பொறுப்பாளர், தேசம் ஊடகம். ( செந்தில் குமரன் )

 1 இலட்சத்திற்கும் மேலான வாசகர்களின் ஆதரவுடன்...

”தேசம்” வலைத்தளம்