அன்புடன்
BJP தொண்டன்

​Dr.L.Srinivasan

Managing Director / 

Chief Editor / 

Desam1 Online News

Tamilnadu. India

பானாம்பட்டு S. நேரு  
மாவட்ட தலைவர்
பாரதிய ஜனதா கட்சி
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்

   இருள் நீங்கி ஓளி வெள்ளப் பெருகி, வன்மைகள் நீங்கி அமைதி பெருகி, வறுமை நீங்கி செல்வம் பெருகி, துன்பம் நீங்கி அமைதி இன்பம் பெருகி வைய்யத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ  அனைவருக்கும் இனிய  தீபாவளித்திருநாள் நல்வாழ்த்துகளை தெரிவித்து கொள்கிறேன்...